Soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují k mobilní aplikaci Flirtfox.

Ve zkratce: vaše soukromí je pro EasyWeb s.r.o. velmi důležité. Vaše kompletní údaje proto použijeme pouze pro provoz a optimalizaci našeho produktu. Vaše citlivé údaje, jako je jméno, profilový obrázek nebo e-mailová adresa, nikdy neposkytneme třetím stranám pro reklamní účely.

Pokud byste chtěli přijmout opatření proti používání dat pro reklamní účely, můžete deaktivovat personalizovanou reklamu v nastavení aplikace v soukromí a v nastavení vašeho zařízení. Na zařízení Apple to můžete provést v nastavení iOS v části „soukromí“ - „reklama“ aktivací možnosti „žádné sledování reklam“ nebo na zařízení se systémem android v části „nastavení Google“ (nebo „nastavení“ a v něm „Google“), poté klikněte na „zobrazit“ a klikněte na tlačítko „deaktivovat zobrazení založené na zájmech“. IDFA nebo reklamní ID můžete kdykoli odstranit v nastavení zařízení („resetovat Ad-Id“). V tomto případě bude vytvořeno nové identifikační číslo, které nebude sloučeno s dříve shromážděnými údaji. Na zařízení Huawei musíte provést následující: Přejeďte prstem nahoru na domovské stránce, klepněte na ikonu nastavení a vypněte funkci „ Magazine unlock“. Pokud tuto možnost nechcete deaktivovat, můžete své předplatné snadno zkontrolovat v části „ Magazine unlock“. Měli byste zkontrolovat sekce „Travel“ a „ Transportation“, abyste zjistili, zda jsou zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté. Pokud je tam najdete, měli byste zaškrtnutí jednoduše odstranit.

Dlouhá verze:

Úvod

EasyWeb s. r. o., Husovo Náměstí 1, 267 12 Loděnice, Česká republika (dále jen „EasyWeb s. r. o.“ nebo „my / nás“) provozuje mobilní aplikaci Flirtfox (dále jen „aplikace Flirtfox“ nebo „Flirtfox“), která je k dispozici ke stažení pro různé operační systémy jako platforma pro chatování, poznávání a setkání s jinými lidmi, a je odpovědnou entitou.

Nabízenou službou je bezplatný model, kdy si uživatel Flirtfox (dále jen „uživatel“ nebo „vy“) může zdarma vytvořit profil (dále jen „uživatelský profil“) prostřednictvím aplikace Flirtfox, nahrávat obrázky a vyměňovat si informace s ostatními uživateli a prohlížet jejich uživatelské profily, pokud mají zájem. Uživatel má možnost využít funkcí bezplatného členství v Flirtfox. Flirtfox také nabízí placenou prémiovou službu (VIP členství), která uživateli umožňuje přístup k dalším exkluzivním funkcím.

Vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s aktuálně platnými národními a evropskými právními požadavky EU.

Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují nakládání s osobními údaji. Osobní údaje jsou individuální informace o osobních nebo faktických okolnostech určité nebo určitelné fyzické osoby. Patří sem například jméno, datum narození, telefonní číslo, ale také e-mailová adresa a údaje o používání, například IP adresa. Prohlášení o ochraně údajů dále poskytuje informace o tom, jaké údaje jsou shromažďovány, ukládány a zpracovávány a jak společnost EasyWeb s.r.o. zajišťuje ochranu a bezpečnost osobních údajů.

EasyWeb s.r.o. nevyžaduje jasný název. Uživatel může místo jména zadat také pseudonym. U jednotlivých částí Flirtfox - například pokud od nás dostáváte peníze - může být z daňových důvodů nutné poskytnout nám vaše jméno, adresu a státní příslušnost. V takových případech vás budeme informovat samostatně.

1. Jak jsou moje data shromažďována, zpracovávána a používána při stahování aplikace Flirtfox?

1.1. Stáhněte si aplikaci Flirtfox

Když si stáhnete aplikaci Flirtfox, potřebné informace se přenesou do příslušného provozovatele obchodu s aplikacemi. V závislosti na App Store mohou tyto informace zahrnovat například e-mailovou adresu nebo zákaznické číslo uživatele App Store příslušného App Store, čas stažení a individuální ID číslo zařízení. EasyWeb s.r.o. nemá žádný vliv na tento sběr dat a není odpovědný za jejich zpracování. Platí příslušná prohlášení / nastavení ochrany údajů příslušného operátora App Store.

EasyWeb s.r.o. zpracovává data poskytovaná příslušným provozovatelem obchodu s aplikacemi v rozsahu nezbytném pro stažení aplikace Flirtfox do koncového zařízení.

1.2. Instalace a oprávnění

EasyWeb s.r.o. vyžaduje různé možnosti přístupu a informace pro technické fungování aplikace Flirtfox a pro poskytování služeb nabízených s aplikací Flirtfox.

V závislosti na operačním systému je během procesu instalace vyžadováno povolení k přístupu k jednotlivým funkcím a informacím. Přístupová oprávnění zahrnují polohu, oznámení a mobilní data.

Tato oprávnění lze částečně stáhnout ručně v nastavení koncového zařízení. Je však třeba vzít v úvahu, že aplikaci Flirtfox lze bez příslušných schválení používat pouze v omezené míře nebo vůbec. V závislosti na verzi aplikace jsou oprávnění dotazována před nebo po instalaci.

2. Jak jsou mé údaje shromažďovány, zpracovávány a používány, když navštěvuji aplikaci Flirtfox bez vytvoření uživatelského profilu v Flirtfox?

Podle těchto zásad ochrany osobních údajů společnost EasyWeb s.r.o. používá osobní údaje, které uživatel poskytuje nebo které se generují při používání Flirtfox bez vytvoření uživatelského profilu a bez zvláštního souhlasu, výhradně za účelem uskutečnění uživatelského vztahu a z oprávněného zájmu EasyWeb s.r.o.

Při instalaci aplikace Flirtfox bez vytvoření uživatelského profilu společnost EasyWeb s.r.o. shromažďuje následující data přenášená koncovým zařízením uživatele:

Taková data jsou nutná pro instalaci aplikace Flirtfox jako taková nebo se používají pro statistické účely k optimalizaci Flirtfox. Údaje jsou zpracovávány a používány k prevenci a potírání falešných profilů, nelegálních akcí a spamu ak zajištění integrity a stability platformy Flirtfox. Za tímto účelem shromažďujeme shromážděná data v úplné podobě po dobu až 90 dnů.

Údaje o poloze se shromažďují, zpracovávají a používají k tomu, aby uživatel mohl využívat takzvanou službu založenou na poloze, která nabízí návrhy přizpůsobené příslušnému místu od okamžiku registrace. Další podrobnosti o údajích o poloze najdete také v odstavci 3.1.3.

Další informace o používání souborů cookie a dalších služeb naleznete v odstavci 5.

3. Jak se moje data shromažďují, zpracovávají a používají po vytvoření uživatelského profilu a při použití aplikace Flirtfox?

EasyWeb s.r.o. používá osobní údaje, které uživatel poskytuje nebo které se shromažďují při používání Flirtfox poté, co byl vytvořen uživatelský profil bez zvláštního souhlasu, výhradně za účelem provádění uživatelského vztahu a z oprávněného zájmu Flirtfox v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Abyste mohli Flirtfox využívat v plném rozsahu, musí si uživatel vytvořit uživatelský profil. Za tímto účelem musí uživatel poskytnout další osobní údaje, které EasyWeb s.r.o. používá k poskytování příslušné služby.

3.1. Údaje, které jste nám poskytli

3.1.1. Povinné informace

Při vytváření uživatelského profilu a registraci je třeba uvést následující informace. Poznámka: Při registraci pomocí Facebook Login, Google Login, Apple Login se požadovaná data částečně přenesou automaticky.

Poskytnuté údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány pro účely používání Flirtfox. Informace se mimo jiné používají k adresování, ověřování, ověřování věku, personalizaci profilu, zobrazování dalších vhodných profilů uživatelů a v pseudonymní formě pro reklamní účely (viz také odstavec 4).

Když odstraníte svůj uživatelský účet, tyto údaje odstraníme. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 I písm. b) EU-GDPR.

3.1.2. Dobrovolné informace

Uživatel může do svého uživatelského profilu zadat řadu dobrovolných záznamů a nastavit filtry vyhledávání. To slouží zejména funkci Flirtfox pro výběr doporučení pro jiné uživatelské profily podle různých kritérií pro uživatele a jejich zobrazení v Flirtfox. Další informace zvyšují pravděpodobnost kontaktu s vhodnými uživatelskými profily. Tyto informace jsou pro uživatele dobrovolné a lze je zobrazit, zadat, změnit nebo odstranit v profilu v části Podrobnosti.

Poskytnuté údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pro účely používání Flirtfox. Tyto dobrovolné informace jsou viditelné pro ostatní přihlášené uživatele v rámci Flirtfox jako „veřejné“, ale vlastník uživatelského profilu je může kdykoliv smazat nebo změnit v rámci nastavení v uživatelském profilu. Dále mohou být tyto údaje zpracovány a použity pro reklamní účely (viz podrobnosti o reklamě v odstavci 4).

Když odstraníte svůj uživatelský účet, tyto údaje odstraníme. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 I písm. b) EU-GDPR.

3.1.3. Údaje o poloze

Rozsah služeb nabízených Flirtfox zahrnuje také takzvané služby založené na poloze, které uživateli nabízejí speciální nabídky šité na míru danému místu. To umožňuje uživateli zobrazit další uživatele, zejména ty, kteří jsou v okolí. K poskytování těchto funkcí v aplikaci Flirtfox shromažďuje Flirtfox údaje o poloze pomocí GPS použitého koncového zařízení, jakož i údaje o poloze z blízkých rádiových přístupových uzlů.

Před prvním shromažďováním údajů o poloze musí uživatel povolit shromažďování údajů o poloze. Zpracování údajů o poloze poté bude probíhat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Jakmile bude sběr údajů o poloze aktivní, bude místo pravidelně přenášeno společnosti EasyWeb s.r.o. pro zpracování a použití, pokud je uděleno povolení.

Uživatel může tuto funkci kdykoliv upravit v nastavení operačního systému na svém koncovém zařízení, tj. Povolit shromažďování údajů o poloze nebo zrušit jejich použití.

Údaje o poloze zpracovává Flirtfox také pro reklamní účely, pokud uživatel nenamítal proti jeho použití v nastavení aplikace. (viz podrobnosti o reklamě v odstavci 4).

Údaje o poloze ukládáme v nezkrácené podobě po dobu až 14 dnů a ve zkrácené podobě po dobu až 90 dnů.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 I písm. b) nebo f) EU-GDPR.

3.2. Údaje, které dostáváme v důsledku vašeho používání aplikace Flirtfox

3.2.1. IP adresy a síťová data

Z bezpečnostních a ověřovacích důvodů se zaznamenávají IP adresy a související síťová data (např. Země, ve které je IP registrována) uživatelů. Účelem je zabránit zneužití služby.

Údaje jsou zpracovávány a používány k prevenci a potírání falešných profilů, nelegálních akcí a spamu ak zajištění integrity a stability platformy Flirtfox.

Za tímto účelem shromažďujeme shromážděná data v plném rozsahu po dobu až 90 dnů, poté až do smazání vašeho profilu. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 I písm. f) EU-GDPR.

3.2.2. Data zařízení

Při používání aplikace nebo webu dostáváme informace o použitém zařízení, jako je výrobce, operační systém, reklamní ID.

Údaje jsou zpracovávány a používány k prevenci a potírání falešných profilů, nelegálních akcí a spamu ak zajištění integrity a stability platformy Flirtfox.

Za tímto účelem shromažďujeme shromážděná data v úplné podobě po dobu až 90 dnů a tato data odstraníme, když odstraníte svůj uživatelský účet. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 I písm. f) EU-GDPR.

3.2.3. Data události

Pomocí aplikace dostáváme informace o vašich akcích (tzv. Událost) v aplikaci, například když kliknete na data, vyhledáte uživatele, vytvoříte shodu nebo pošlete zprávy.

Poskytnuté údaje budou uloženy, zpracovány a použity pro účely používání Flirtfox. To slouží zejména funkci Flirtfox k výběru doporučení pro jiné uživatelské profily podle různých kritérií pro uživatele a jejich zobrazení v Flirtfox. Tyto dodatečné informace zvyšují pravděpodobnost kontaktu s vhodnými uživatelskými profily. Tato data jsou důležitou součástí pochopení toho, které profily vás pravděpodobně budou zajímat a které profily zobrazovat.

Tato data jsou také ukládána, zpracovávána a používána k prevenci a potírání falešných profilů, nelegálních aktivit a spamu ak zajištění integrity a stability platformy Flirtfox.

Když odstraníte svůj uživatelský účet, tyto údaje odstraníme.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 I písm. b) EU-GDPR nebo čl. 6 I písm. f) EU-GDPR.

3.3. Platební údaje (nákupy v aplikaci)

Když nakupujete nebo stahujete Flirtfox prostřednictvím App Store, neshromažďujeme ani nezpracováváme vaše osobní údaje. Tyto údaje, zejména údaje pro zpracování elektronických plateb, shromažďuje a zpracovává pouze přímo dotčený App Store. Při používání App Stores si přečtěte jejich zásady ochrany osobních údajů:

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů příslušným App Store (např. Jak mohu smazat své údaje?), Obraťte se na App Store, kde jste si aplikaci stáhli nebo zakoupili přímo.

4. Jak budou moje data použita Flirtfox pro reklamní účely?

Údaje pro reklamní účely používáme dvěma způsoby:

  1. Pro vlastní propagaci
  2. Pro zobrazení personalizované reklamy

4.1. Jak Flirtfox použije moje data k vlastní propagaci?

Na naší platformě zobrazujeme našim uživatelům vlastní reklamu a také je informujeme e-mailem, např. o jednorázových akcích, snížených cenách balíčků nebo podobných nabídkách. Abychom mohli zobrazit vhodné nabídky, používáme informace, které nám poskytl uživatel (například profilové údaje), a informace, které automaticky dostáváme v důsledku používání naší platformy.

Uživatel může kdykoliv vznést námitky proti použití služby pro reklamní účely deaktivací personalizované reklamy v nastavení aplikace v části Ochrana osobních údajů nebo v nastavení jeho zařízení.

Údaje budou předávány pouze způsobem popsaným v odstavci 6.

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem společnosti Flirtfox podle čl. 6 I písm. f GDPR.

4.2. Jak Flirtfox použije moje informace k zobrazování personalizované reklamy?

4.2.1. Personalizovaná reklama

EasyWeb s.r.o. si pro model Flirtfox zvolil model freemium, tzn. základní verzi Flirtfox může používat jakýkoliv uživatel bez placení poplatku. Uživateli se však zobrazuje reklama v bezplatné verzi. Reklama zobrazená na Flirtfox zahrnuje vlastní reklamní obsah (např. Prostřednictvím VIP členství Flirtfox).

4.2.2. Sdílení údajů s třetími stranami

EasyWeb s.r.o. sdílí data s třetími stranami pouze ve výjimečných případech, pokud je to pro funkci Flirtfox nezbytně nutné. Jinak nebudou žádná data sdílena s jinými třetími stranami.

4.2.3. Právní základ pro používání údajů k zobrazování personalizované reklamy

EasyWeb s.r.o. při zpracování a zveřejnění výše uvedených údajů vychází z plnění smlouvy s uživatelem, jeho souhlasu a oprávněného zájmu Flirtfox.

EasyWeb s.r.o. poskytuje své služby v modelu Freemium, což znamená, že části Flirtfoxů jsou zdarma. Aby uživatelé mohli bezplatně využívat platformu Flirtfox, zobrazuje Flirtfox reklamu a používá osobní údaje pro tento účel v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

Předpokladem pro předání výše uvedených údajů příjemcům je vždy přijetí smluvních, právních, technických a organizačních opatření k zajištění toho, aby byly údaje používány výlučně způsobem, který je v souladu se zákony o ochraně údajů.

Používáním aplikace uživatel souhlasí s přenosem svých údajů, který je ve výjimečných případech nezbytný, již v bezplatné verzi.

EasyWeb s.r.o. omezil výběr dat na data, která, i když se stanou známými, buď v důsledku porušení zákona nebo hackerských útoků na partnery společnosti EasyWeb s.r.o., nejsou velmi citlivá na jednotlivé uživatele. Flirtfox proto předává data pouze v pseudonymizované podobě, tj. že identifikace jednotlivých uživatelů je možná pouze s velkým technickým úsilím a porušením zákona.

Flirtfox předává pouze data, která uživatel dobrovolně zveřejnil v aplikaci Flirtfox, a která je proto uživatelem rozpoznatelná jako data s nízkou citlivostí, a data zařízení a připojení, která ze své podstaty nejsou citlivá.

5. Které soubory cookie a další služby jsou integrovány?

5.1. Cookies

Aplikace Flirtfox byla vyvinuta technologicky tak, že nevyžaduje soubory cookie, a proto cookies neukládá.

5.2. Připojení přes Facebook

EasyWeb s.r.o. nabízí uživateli možnost přihlásit se do Flirtfox pomocí služby Facebook Connect. K registraci je uživatel přesměrován na stránku Facebook (provozovanou společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), kde se přihlašuje pomocí svých uživatelských údajů, pokud již není přihlášen in. Kliknutím na jméno uživatele se poté spojí příslušný profil na Facebook a profil uživatele v Flirtfox. Prostřednictvím odkazu EasyWeb s.r.o. automaticky přijímá data uživatele z Facebook ve formě e-mailové adresy a dalších údajů ve veřejném profilu uživatele na Facebook. Veřejný profil na Facebook obsahuje data, která uživatel zpřístupnil veřejnosti na Facebook. Veřejný profil na Facebook obvykle obsahuje následující údaje: jméno, profilový obrázek, pohlaví, jazyk, země, věkové rozpětí, Facebook ID, přátelé, lajky a stav vztahu.Z těchto údajů přenesených z Facebooku společnost EasyWeb s.r.o. používá e-mailovou adresu, Facebook ID, profilový obrázek, lajky a narozeniny. Tyto informace se používají pro profil uživatele. Další informace o službě Facebook Connect a nastavení ochrany osobních údajů najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů a podmínkách používání Facebooku na adrese www.facebook.com/policy.php.

Právním základem pro zpracování údajů je pak souhlas uživatele podle čl. 6 I písm. a) GDPR.

5.3. Google Ads (dříve Google AdWords)

Používáme „Google Ads“ (dříve Google AdWords), službu společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Google Ads nám umožňuje upozornit na naše atraktivní nabídky prostřednictvím reklamy na externích webových stránkách. To nám umožňuje určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tyto reklamní materiály dodává společnost Google prostřednictvím takzvaných „AdServers“. Pro tento účel používáme tzv. AdServer-Cookies, pomocí kterých lze měřit určité parametry pro měření úspěšnosti, jako je zobrazování reklam nebo kliknutí uživateli. Pokud se dostanete do Flirtfox prostřednictvím reklamy Google, Google Ads uloží do vašeho zařízení soubor cookie. Platnost těchto cookies obvykle vyprší po 30 dnech. Nejsou určeny k osobní identifikaci. Jako analytické hodnoty pro tento soubor cookie se obvykle ukládají následující informace: jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení), informace o odhlášení (označení, které si uživatel již nepřeje) být osloven). Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google rozpoznat váš webový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky reklamního klienta a platnost souboru cookie uloženého v jeho počítači nevypršela, Google a klient rozpoznají, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.Každému reklamnímu klientovi je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek reklamních klientů. My sami neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje v reklamních opatřeních uvedených výše. Dostáváme pouze statistická hodnocení od Googlu. Pomocí těchto hodnocení můžeme rozpoznat, která z použitých reklamních opatření jsou zvláště účinná. Z používání reklamního materiálu nedostáváme žádné další údaje, zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

Vzhledem k použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím Google Ads. Pokud je nám známo, Google obdrží informace, že jste vyvolali odpovídající část Flirtfox nebo klikli na reklamu od nás. Pokud máte uživatelský účet u Google a jste registrovaní, může Google přiřadit návštěvu vašemu uživatelskému účtu. I když nejste registrováni u Google nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že Google vaši IP adresu zjistí a uloží.

Google Ads používáme pro marketingové a optimalizační účely, zejména k doručování reklam, které jsou pro vás relevantní a zajímavé, ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k dosažení spravedlivého výpočtu reklamních nákladů. To je také náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů poskytovatelem třetí strany. Instalaci cookies můžete zabránit odstraněním stávajících cookies a deaktivací ukládání cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Pamatujte, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce Flirtfox v plném rozsahu. Ukládání cookies můžete také zabránit nastavením svého webového prohlížeče tak, aby blokoval cookies z domény „www.googleadservices.com“ (www.google.com/settings/ads). Rádi bychom upozornili, že toto nastavení bude odstraněno, pokud odstraníte soubory cookie. Kromě toho můžete deaktivovat zájmově orientované reklamy kliknutím na odkaz optout.aboutads.info. Upozorňujeme, že toto nastavení bude také odstraněno, pokud odstraníte soubory cookie.

Informace o třetích stranách: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland

Další informace o používání údajů společností Google, o možnostech nastavení a námitek a o ochraně údajů naleznete na následujících webových stránkách Google:

6. Jak jsou údaje zveřejňovány nebo předávány

EasyWeb s.r.o. nepředává osobní údaje uživatelů třetím stranám, pokud k tomu uživatel nedal svůj souhlas, přenos je vyžadován zákonem nebo je povolen zákonem.

6.1. Obecné informace o zveřejňování osobních údajů

Údaje o uživateli a další údaje

EasyWeb s.r.o. může za účelem plnění smlouvy předat údaje o zákaznících těmto třetím stranám:

Další zveřejnění

EasyWeb s.r.o. může sdílet nebo zveřejňovat informace o zákaznících následujícím způsobem:

6.2. Kategorie příjemců údajů

EasyWeb s.r.o. sdělíme vaše osobní údaje třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění našich vlastních obchodních účelů (tj. zejména pro poskytování služeb, které vám dlužíme), pokud jste k tomu dali souhlas, pokud je to v našem oprávněném zájmu udělejte to, nebo pokud to od nás vyžaduje zákon nebo soud nebo vládní nařízení.

V rámci zpracování dat spolupracujeme s externími poskytovateli služeb. Obvykle se to děje na základě takzvaného zpracování smlouvy; ve kterém zůstáváme odpovědní za zpracování údajů. Každého z těchto poskytovatelů služeb předem zkontrolujeme ohledně opatření, která přijali v oblasti ochrany a bezpečnosti údajů, a zajistíme tak dodržování smluvních předpisů na ochranu osobních údajů stanovených zákonem.

Následující kategorie příjemců od nás aktuálně dostávají osobní údaje:

V závislosti na povaze poskytovaných služeb EasyWeb s.r.o. může také používat přidružené společnosti jako zpracovatele dat k poskytování některých nebo všech služeb nabízených zákazníkovi.

6.3. Třetí země

K přenosu údajů do třetích zemí dochází, ale pouze v souladu s právními požadavky na přípustnost. Datové přenosy do následujících zemí jsou prováděny v souladu s příslušnými požadavky zákonné přijatelnosti:

Dohodu o ochraně soukromí, rozhodnutí o přiměřenosti a standardní smluvní doložky EU naleznete na webových stránkách Evropské komise (ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

7. Jak jsou data zpracovávána a používána k prevenci a potírání falešných profilů, nelegálních aktivit a spamu a k zajištění integrity a stability aplikace Flirtfox?

K boji proti falešným profilům, nezákonným činnostem (podvod, vydírání, prostituce atd.), SPAM (reklama třetích stran) a k zajištění integrity a stability platformy Flirtfox se osobní údaje používají následovně:

Právní základ

Flirtfox podporuje výše uvedené zpracování dat na základě čl. 6 I písm. f GDPR. Flirtfox má legitimní zájem na tom, aby jeho platforma byla stabilní a bez spamu, porušování právních předpisů a falešných profilů.

8. Jak funguje proces mazání a zálohování dat?

Když je uživatelský profil odstraněn (poznámka: nikoliv odstraněním aplikace Flirtfox!) nebo když jsme odpovídajícím způsobem upozorněni, jsou všechna shromážděná data uživatele odstraněna nebo anonymizována. Uživatel může navíc kdykoliv sám smazat jednotlivá data v profilu nebo nás o to požádat prostřednictvím příslušného oznámení.

Z výmazu jsou vyloučeny údaje, které musí být uchovávány z důvodu právních předpisů, pro provádění smluv nebo pro plnění smluv s jinými uživateli. V případě smazání tedy Flirtfox neodstraní zejména následující data okamžitě, ale až po uplynutí určité doby:

Kdy odstraníme data, která uživatel sdílel s ostatními uživateli?

Mažeme data, která jsou veřejně přístupná v uživatelských profilech, např. profilové obrázky, obrázky ve streamu a profilové údaje co nejdříve podle výše uvedených standardů.

Nemůžeme jednoduše smazat informace, které uživatel neveřejně sdílel s ostatními uživateli v aplikaci Flirtfox, aniž by došlo k porušení práv ostatních uživatelů. Obsah chatu se proto smaže až poté, co se oba uživatelé navzájem smažou.

Kdy dojde k vymazání?

Odstranění z produkčních databází, a tedy z rozhraní Flirtfox, je okamžité; může však trvat až 14 dní, než dojde k odstranění ze všech serverových vrstev, mezipaměti a záložních databází Flirtfox. Pokud vymazání není možné, budou údaje anonymizovány nebo zablokovány.

EasyWeb s.r.o. si vyhrazuje právo zkontrolovat soubory profilu před jejich odstraněním a v případě potřeby je uložit, pokud existuje podezření, že na základě určitých skutečností existuje podezření, že jsou uživatelské profily používány způsobem, který porušuje zákon nebo smlouvu. To slouží k ochraně uživatelů služeb EasyWeb s.r.o.

Bez ohledu na smazání údajů vyvolaných smazáním profilu uživatele Flirtfox v pravidelných intervalech automaticky smaže historická data, která již nejsou pro plnění smlouvy požadována (např. Historická data o poloze a data IP).

EasyWeb s.r.o. vytváří takzvané zálohy pro zabezpečení datových zásob, které jsou po 14 dnech přepsány a tím trvale odstraněny. Pokud tyto zálohy obsahují soubory protokolu, budou také odstraněny. Pokud je profil uživatele zcela odstraněn, budou odstraněny také soubory protokolu.

9. Jaká opatření k zabezpečení dat jsou v Flirtfox zavedena?

EasyWeb s.r.o. bere důvěru uživatelů a ochranu dat nesmírně vážně. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení uživatelských dat, zachovala se integrita dat a zajistilo se odpovídající použití informací, společnost EasyWeb s.r.o. zavádí vhodné fyzické, technické a administrativní postupy k zabezpečení informací shromážděných společností EasyWeb s.r.o.

Aby byla zajištěna nejlepší možná ochrana dat uživatele, používá aplikace Flirtfox zabezpečené připojení SSL, tj. Data jsou přenášena v šifrované formě mezi servery a prohlížečem i mezi servery a aplikací.

10. Práva uživatele: Souhlas a odvolání, informace, oprava, vymazání, přenos

10.1. Souhlas a odvolání

Registrací u Flirtfox uživatel souhlasí se shromažďováním, ukládáním a zpracováním svých osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami. Uživatel musí při vytváření uživatelského profilu výslovně deklarovat tento souhlas. Tento souhlas, stejně jako celý proces vytváření uživatelského profilu, registruje společnost EasyWeb s.r.o.

Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. To lze provést odstraněním uživatelského profilu (nikoliv aplikace Flirtfox), na určených místech v aplikaci Flirtfox v rámci uživatelského profilu nebo zasláním e-mailu nebo dopisu:

10.2. Informace, oprava, výmaz, přenos

Podle příslušných zákonů má uživatel právo na bezplatné informace o osobních údajích, které uchovává, a případně právo na opravu a / nebo výmaz nebo přenos těchto údajů.

Za tímto účelem může uživatel kontaktovat například info@flirtfox.com e-mailem.

Uživatel má také právo stěžovat si u dozorového úřadu na ochranu údajů ohledně zpracování vašich osobních údajů aplikací Flirtfox.

11. Změny zásad ochrany osobních údajů

EasyWeb s.r.o. podle potřeby tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizuje. Na používání uživatelských údajů se vztahuje aktuální verze, kterou najdete na adrese flirtfox.com/privacy. V případě změny tohoto prohlášení týkající se věcné oblasti (např. Změna oprávnění, nové funkce, nová kontaktní osoba atd.) Bude uživatel informován e-mailem na e-mailovou adresu spojenou s uživatelem profil. Pokud uživatel bude pokračovat v používání a používání Flirtfox i poté, co tyto změny vstoupí v platnost, souhlasí s tím, že bude právně vázán revidovanými zásadami ochrany osobních údajů.

12. Kontaktní osoba pro ochranu údajů a pověřence pro ochranu údajů

V případě otázek týkajících se shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů, zveřejňování, opravy, blokování nebo mazání údajů, jakož i odvolání udělených souhlasů, by měl uživatel - pokud je to relevantní - vymazat svůj uživatelský profil (nikoliv Flirtfox App) nebo jej změňte v určených bodech v aplikaci Flirtfox v rámci uživatelského profile nebo nás kontaktujte e-mailem nebo dopisem: