Súkromie

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú k mobilnej aplikácii Flirtfox.

V skratke: vaše súkromie je pre EasyWeb s.r.o. veľmi dôležité. Vaše kompletné údaje preto použijeme iba pre prevádzku a optimalizáciu nášho produktu. Vaše citlivé údaje, ako je meno, profilový obrázok alebo e-mailová adresa, nikdy neposkytneme tretím stranám pre reklamné účely.

Ak by ste chceli prijať opatrenia proti používaniu dát pre reklamné účely, môžete deaktivovať personalizovanú reklamu v nastavení aplikácie v súkromí a v nastavení vášho zariadenia. Na zariadení Apple to môžete vykonať v nastavení iOS v časti "súkromie" - "reklama" aktiváciou možnosti "žiadne sledovanie reklám" alebo na zariadení so systémom android v časti "nastavenia Google" (alebo "nastavenie" a v ňom "Google"), potom kliknite na "zobraziť" a kliknite na tlačidlo "deaktivovať zobrazenie založené na záujmoch". IDFA alebo reklamné ID môžete kedykoľvek odstrániť v nastavení zariadenia ( "resetovať Ad-Id"). V tomto prípade bude vytvorené nové identifikačné číslo, ktoré nebude zlúčené s predtým zhromaždenými údajmi. Na zariadení Huawei musíte urobiť nasledovné: Potiahnite prstom nahor po domovskej obrazovke, klepnite na ikonu nastavenie a vypnite funkciu „ Magazine unlock“. Ak nechcete túto možnosť deaktivovať, môžete svoje predplatné jednoducho skontrolovať v časti „ Magazine unlock“. Mali by ste skontrolovať časti „Travel“ a „ Transportation“, aby ste zistili, či sú začiarknuté alebo nie sú začiarknuté. Ak ich tam nájdete, mali by ste ich jednoducho zrušiť.

Dlhá verzia:

Úvod

EasyWeb sro, Husovo Namesti 1, 267 12 Lodenice, Česká republika (ďalej len "EasyWeb sro" alebo "my / nás") prevádzkuje mobilnú aplikáciu Flirtfox (ďalej len "aplikácia Flirtfox" alebo "Flirtfox"), ktorá je k dispozícii na stiahnutie pre rôzne operačné systémy platforma pre chatovanie, poznávanie a stretnutia s inými ľuďmi a je zodpovednou entitou.

Ponúkanou službou je bezplatný model, kedy si užívateľ Flirtfox (ďalej len "užívateľ" alebo "vy") môže zadarmo vytvoriť profil (ďalej len "užívateľský profil") prostredníctvom aplikácie Flirtfox, nahrávať obrázky a vymieňať si informácie s ostatními používatelmi a ich užívateľskými profilmy, ak majú záujem. Užívateľ má možnosť využiť funkciu bezplatného členstva v Flirtfox. Flirtfox tiež ponúka platenú prémiovú službu (VIP členstvo), ktorá užívateľovi umožňuje prístup k ďalším exkluzívnym funkciám.

Vaše údaje budú zhromažďované, spracované a použité v súlade s aktuálne platnými národnými a európskymi právnymi požiadavkami (EU).

Tieto zásady ochrany osobných údajov objasňujú nakladanie s osobnými údajmi. Osobné údaje sú individuálne informácie o osobných alebo vecných okolnostiach určitej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patrí sem napríklad meno, dátum narodenia, telefónne číslo, ale aj e-mailová adresa a údaje o používaní, napríklad IP adresa. Vyhlásenie o ochrane údajov ďalej poskytuje informácie o tom, aké údaje sú zhromažďované, ukladané a spracovávané a ako spoločnosť EasyWeb s.r.o. zaisťuje ochranu a bezpečnosť osobných údajov.

EasyWeb s.r.o. nevyžaduje jasný názov. Užívateľ môže namiesto mena zadať tiež pseudonym. Pri jednotlivých častí Flirtfox - napríklad ak od nás dostávate peniaze - môže byť z daňových dôvodov potrebné poskytnúť nám vaše meno, adresu a štátnu príslušnosť. V takýchto prípadoch vás budeme informovať samostatne.

1. Ako sú moje dáta zhromažďované, spracovávané a používané pri sťahovaní aplikácie Flirtfox?

1.1. Stiahnite si aplikáciu Flirtfox

Keď si stiahnete aplikáciu Flirtfox, potrebné informácie sa prenesú do príslušného prevádzkovateľa obchodu s aplikáciami. V závislosti na App Store môžu tieto informácie zahŕňať napríklad e-mailovú adresu alebo zákaznícke číslo užívateľa App Store príslušného App Store, čas stiahnutia a individuálne ID číslo zariadenia. EasyWeb s.r.o. nemá žiadny vplyv na tento zber dát a nie je zodpovedný za ich spracovanie. Platia príslušné vyhlásenie / nastavenia ochrany údajov príslušného operátora App Store.

EasyWeb s.r.o. spracováva dáta poskytovaná príslušným prevádzkovateľom obchodu s aplikáciami v rozsahu potrebnom na stiahnutie aplikácie Flirtfox do koncového zariadenia.

1.2. Inštalácia a oprávnenia

EasyWeb s.r.o. vyžaduje rôzne možnosti prístupu a informácie pre technické fungovanie aplikácie Flirtfox a pre poskytovanie služieb ponúkaných s aplikáciou Flirtfox.

V závislosti od operačného systému je počas procesu inštalácie vyžaduje povolenie na prístup k jednotlivým funkciám a informáciám. Prístupové oprávnenia zahŕňajú polohu, oznámenia a mobilné dáta.

Tieto oprávnenia možno čiastočne stiahnuť ručne v nastavení koncového zariadenia. Je však potrebné vziať do úvahy, že aplikáciu Flirtfox možno bez príslušných schválení používať iba v obmedzenej miere alebo vôbec. V závislosti od verzie aplikácie sú oprávnení robený rozhovor pred alebo po inštalácii

2. Ako sú moje údaje zhromažďované, spracované a použité, keď navštevujem aplikáciu Flirtfox bez vytvorenia užívateľského profilu v Flirtfox?

Tieto dáta sú potrebné pre inštaláciu aplikácie Flirtfox alebo sa používajú pre štatistické účely k optimalizácii Flirtfox. Údaje sú spracované a použité na prevenciu a zamezenie falošných profilov, nelegálnych akcií a spamu a na zabezpečením integrity a stability platformy Flirtfox. Za tymto účelom zhromažďujeme zhromaždené údaje v úplnej podobe po dobu až 90 dní.

Údaje o polohe sa zhromažďujú, spracúvajú a používajú na to, aby užívateľ mohol využívať takzvanú službu založenú na polohe, ktorá ponúka návrhy prispôsobené príslušnému miestu od okamihu registrácie. Ďalšie podrobnosti o údajoch o polohe nájdete aj v odseku 3.1.3.

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie a ďalších služieb nájdete v odseku 5.

3. Ako sa moje dáta zhromažďujú, spracúvajú a používajú po vytvorení používateľského profilu a pri použití aplikácie Flirtfox?

EasyWeb s.r.o. používa osobné údaje, ktoré užívateľ poskytuje alebo ktoré sa zhromažďujú pri používaní Flirtfox potom, čo bol vytvorený užívateľský profil bez zvláštneho súhlasu, výhradne za účelom vykonávania užívateľského vzťahu a z oprávneného záujmu Flirtfox v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Aby ste mohli Flirtfox využívať v plnom rozsahu, musí si užívateľ vytvoriť užívateľský profil. Za týmto účelom musí užívateľ poskytnúť ďalšie osobné údaje, ktoré EasyWeb s.r.o. používa na poskytovanie príslušnej služby.

3.1. Údaje, ktoré ste nám poskytli

3.1.1. Povinné informácie

Pri vytváraní používateľského profilu a registráciu je potrebné uviesť nasledujúce informácie. Poznámka: Pri registrácii pomocou Facebook Login, Google Login, Apple Login sa požadované dáta čiastočne prenesú automaticky.

Poskytnuté údaje budú zhromažďované, spracovávané a používané na účely uplatňovania Flirtfox. Informácie sa okrem iného používajú na adresovanie, overovanie, overovanie veku, personalizáciu profilu, zobrazovanie ďalších vhodných profilov užívateľov a v pseudonymné forme na reklamné účely (pozri aj odsek 4).

Keď odstránite svoj užívateľský účet, tieto údaje odstránime. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je čl. 6 I písm. b) EÚ-GDPR.

3.1.2. Dobrovoľné informácie

Užívateľ môže do svojho užívateľského profilu zadať množstvo dobrovoľných záznamov a nastaviť filtre vyhľadávania. To slúži najmä funkciu Flirtfox pre výber odporúčaní pre iné užívateľské profily podľa rôznych kritérií pre užívateľov a ich zobrazenie v Flirtfox. Ďalšie informácie zvyšujú pravdepodobnosť kontaktu s vhodnými užívateľskými profilmi.

Tieto informácie sú pre užívateľov dobrovoľné a možno ich zobraziť, zadať, zmeniť alebo odstrániť v profile v časti Podrobnosti.

Poskytnuté údaje budeme zhromažďovať, spracovávať a používať na účely uplatňovania Flirtfox. Tieto dobrovoľné informácie sú viditeľné pre ostatných prihlásených užívateľov v rámci Flirtfox ako "verejné", ale vlastník užívateľského profilu ich môže kedykoľvek zmazať alebo zmeniť v rámci nastavenia v užívateľskom profile. Ďalej môžu byť tieto údaje spracované a použité na reklamné účely (pozri podrobnosti o reklame v odseku 4).

Keď odstránite svoj užívateľský účet, tieto údaje odstránime. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je čl. 6 I písm. b) EÚ-GDPR.8

3.1.3. Údaje o polohe

Rozsah služieb ponúkaných Flirtfox zahŕňa tiež takzvané služby založené na polohe, ktoré užívateľovi ponúkajú špeciálne ponuky šité na mieru danému miestu. To umožňuje užívateľovi zobraziť ďalších používateľov, najmä tých, ktorí sú v okolí. Na poskytovanie týchto funkcií v aplikácii Flirtfox zhromažďuje Flirtfox údaje o polohe pomocou GPS použitého koncového zariadenia, ako aj údaje o polohe z blízkych rádiových prístupových uzlov.

Pred prvým zberom údajov o polohe musí užívateľ povoliť zhromažďovanie údajov o polohe. Spracovanie údajov o polohe potom bude prebiehať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Akonáhle bude zber údajov o polohe aktívny, bude namiesto pravidelne prenášané spoločnosti EasyWeb s.r.o. pre spracovanie a použitie, ak je udelené povolenie.

Užívateľ môže túto funkciu kedykoľvek upraviť v nastaveniach operačného systému na svojom koncovom zariadení, tj. Povoliť zhromažďovanie údajov o polohe alebo zrušiť ich použitia.

Údaje o polohe spracúva Flirtfox tiež na reklamné účely, pokiaľ užívateľ nenamietal proti jeho použitie v nastavení aplikácie. (Pozri podrobnosti o reklame v odseku 4).

Údaje o polohe ukladáme v neskrátenej podobe po dobu až 14 dní a v skrátenej podobe po dobu až 90 dní.

Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je čl. 6 I písm. b) alebo f) EÚ-GDPR.

3.2. Údaje, ktoré dostávame v dôsledku vášho používania aplikácie Flirtfox

3.2.1. IP adresy a sieťové údaje

Z bezpečnostných a overovacích dôvodov sa zaznamenávajú IP adresy a súvisiace sieťové údaje (napr. Krajina, v ktorej je IP registrovaná) užívateľov. Účelom je zabrániť zneužitiu služby.

Údaje sú spracované a použité na prevenciu a potláčanie falošných profilov, nelegálnych akcií a spamu a na zabezpečenie integrity a stability platformy Flirtfox.

Za týmto účelom zhromažďujeme zhromaždené údaje v plnom rozsahu po dobu až 90 dní, potom až do zmazania vášho profilu. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je čl. 6 Aj f) EÚ-GDPR.

3.2.2. Dáta zariadenia

Pri používaní aplikácie alebo webu dostávame informácie o použitom zariadení, ako je výrobca, operačný systém, reklamné ID.

Údaje sú spracované a použité na prevenciu a potláčanie falošných profilov, nelegálnych akcií a spamu a na zabezpečenie integrity a stability platformy Flirtfox.

Za týmto účelom zhromažďujeme zhromaždené údaje v úplnej podobe po dobu až 90 dní a tieto dáta odstránime, keď odstránite svoj užívateľský účet. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je čl. 6 Aj f) EÚ-GDPR.

3.2.3. Dáta udalosti

Pomocou aplikácie dostávame informácie o vašich akciách (tzv. Udalosť) v aplikácii, napríklad keď kliknete na dáta, vyhľadáte užívateľa, vytvoríte zhodu alebo pošlite správu.

Poskytnuté údaje budú uložené, spracované a použité na účely uplatňovania Flirtfox. To slúži najmä funkciu Flirtfox k výberu odporúčaní pre iné užívateľské profily podľa rôznych kritérií pre užívateľov a ich zobrazenie v Flirtfox. Tieto dodatočné informácie zvyšujú pravdepodobnosť kontaktu s vhodnými užívateľskými profilmi. Tieto dáta sú dôležitou súčasťou pochopenie toho, ktoré profily vás pravdepodobne budú zaujímať a ktoré profily zobrazovať.

Tieto dáta sú tiež ukladané, spracovávaná a používaná na prevenciu a potláčanie falošných profilov, nelegálnych aktivít a spamu a na zabezpečenie integrity a stability platformy Flirtfox.

Keď odstránite svoj užívateľský účet, tieto údaje odstránime.

Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je čl. 6 I písm. b) EÚ-GDPR alebo čl. 6 I písm. f) EÚ-GDPR.

3.3 Platobné údaje (nákupy v aplikácii)

Keď nakupujete alebo sťahujete Flirtfox prostredníctvom App Store, nezhromažďujeme ani nespracovávame vaše osobné údaje. Tieto údaje, najmä údaje pre spracovanie elektronických platieb, zhromažďuje a spracováva iba priamo dotknutý App Store. Pri používaní App Stores si prečítajte ich zásady ochrany osobných údajov:

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov príslušným App Store (napr. Ako môžem zmazať svoje údaje?), Obráťte sa na App Store, kde ste si aplikáciu stiahli alebo zakúpili priamo.

4. Ako budú moje dáta použité Flirtfox pre reklamné účely?

Údaje pre reklamné účely používame dvoma spôsobmi:

  1. Pre vlastné propagáciu
  2. Zobrazovať personalizovanú reklamu.

4.1. Ako Flirtfox použije moje dáta k vlastnej propagáciu?

Na našej platforme zobrazujeme našim používateľom vlastnú reklamu a tiež je informujeme e-mailom, napr. O jednorazových akciách, znížených cenách balíčkov alebo podobných ponukách. Aby sme mohli zobraziť vhodné ponuky, používame informácie, ktoré nám poskytol užívateľ (napríklad profilové údaje), a informácie, ktoré automaticky dostávame v dôsledku používania našej platformy.

Užívateľ môže kedykoľvek namietať proti využívaniu služby pre reklamné účely deaktiváciou personalizované reklamy v nastavení aplikácie v časti Ochrana osobných údajov alebo v nastavení jeho zariadenie.

Údaje budú odovzdávané iba spôsobom opísaným v odseku 6.

Právnym základom pre toto spracovanie je oprávnený záujem spoločnosti Flirtfox podľa čl. 6 písm. f GDPR.

4.2. Ako Flirtfox použije moje informácie na zobrazovanie personalizovanej reklamy?

4.2.1. Personalizovaná reklama

EasyWeb s.r.o. si pre model Flirtfox zvolil model freemium, tzn. základnej verzii Flirtfox môže používať akýkoľvek užívateľ bez platenia poplatku. Používateľovi sa však zobrazuje reklama v bezplatnej verzii. Reklama zobrazená na Flirtfox zahŕňa vlastné reklamný obsah (napr. prostredníctvom VIP členstva).

4.2.2. Zdieľanie údajov s tretími stranami

EasyWeb s.r.o. zdieľa dáta s tretími stranami iba vo výnimočných prípadoch, ak je to pre funkciu Flirtfox nevyhnutne nutné. Inak nebudú žiadne dáta zdieľané s inými tretími stranami.

4.2.3. Právny základ pre používanie údajov k zobrazovaniu personalizovanej reklamy

EasyWeb s.r.o. pri spracovaní a zverejnení uvedených údajov vychádza z plnenia zmluvy s užívateľom, jeho súhlasu a oprávneného záujmu Flirtfox.

EasyWeb s.r.o. poskytuje svoje služby v modeli Freemium, čo znamená, že časti Flirtfoxů sú zadarmo. Aby užívatelia mohli bezplatne využívať platformu Flirtfox, zobrazuje Flirtfox reklamu a používa osobné údaje pre tento účel v súlade s uvedenými ustanoveniami.

Predpokladom pre odovzdanie vyššie uvedených údajov príjemcom je vždy prijatie zmluvných, právnych, technických a organizačných opatrení na zabezpečenie toho, aby sa údaje používané výlučne spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi o ochrane údajov.

Používaním aplikácie užívateľ súhlasí s prenosom svojich údajov, ktorý je vo výnimočných prípadoch potrebné, už v bezplatnej verzii.

EasyWeb s.r.o. obmedzil výber dát na dáta, ktoré, aj keď sa stanú známymi, buď v dôsledku porušenia zákona alebo hackerských útokov na partnerov spoločnosti EasyWeb s.r.o., nie sú veľmi citlivá na jednotlivých užívateľov. Flirtfox preto odovzdáva dáta iba v pseudonymizované podobe, tj. Že identifikácia jednotlivých užívateľov je možná len s veľkým technickým úsilím a porušením zákona.

Flirtfox odovzdáva iba dáta, ktoré užívateľ dobrovoľne zverejnil v aplikácii Flirtfox, a ktorá je preto užívateľom rozpoznateľná ako dáta s nízkou citlivosťou, a dáta zariadenia a pripojenie, ktorá zo svojej podstaty nie sú citlivá.

5. Ktoré súbory cookie a ďalšie služby sú integrované?

5.1. Cookies

Aplikácia Flirtfox bola vyvinutá technologicky tak, že nevyžaduje súbory cookie, a preto cookies neukladá.

5.2. Pripojenie cez Facebook

EasyWeb s.r.o. ponúka užívateľovi možnosť prihlásiť sa do Flirtfox pomocou služby Facebook Connect. K registrácii je používateľ presmerovaný na stránku Facebook (prevádzkovanú spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), kde sa prihlasuje pomocou svojich užívateľských údajov, pokiaľ už nie je prihlásený in. Kliknutím na meno používateľa sa potom spojí príslušný profil na Facebook a profil používateľa v Flirtfox. Prostredníctvom odkazu EasyWeb s.r.o. automaticky prijíma dáta používateľa z Facebook vo forme e-mailovej adresy a ďalších údajov vo verejnom profile používateľa na Facebook. Verejný profil na Facebook obsahuje údaje, ktoré užívateľ sprístupnil verejnosti na Facebook. Verejný profil na Facebook obvykle obsahuje nasledujúce údaje: meno, profilový obrázok, pohlavie, jazyk, krajina, vekové rozpätie, Facebook ID, priatelia, lajky a stav vztahu.Z týchto údajov prenesených z Facebooku spoločnosť EasyWeb s.r.o. používa e-mailovú adresu, Facebook ID, profilový obrázok, lajky a narodeniny. Tieto informácie sa používajú pre profil používateľa. Ďalšie informácie o službe Facebook Connect a nastavenia ochrany osobných údajov nájdete v Oznámenie o ochrane osobných údajov a podmienkach používania Facebooku.

Právnym základom pre spracovanie údajov je potom súhlas užívateľa podľa čl. 6 I písm. a) GDPR.

5.3. Google Ads (predtým Google AdWords)

Používame "Google Ads" (predtým Google AdWords), službu spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko (ďalej len "Google"). Google Ads nám umožňuje upozorniť na naše atraktívne ponuky prostredníctvom reklamy na externých webových stránkach. To nám umožňuje určiť, ako úspešná sú jednotlivé reklamné opatrenia. Tieto reklamné materiály dodáva spoločnosť Google prostredníctvom takzvaných "AdServers". Pre tento účel používame tzv. AdServer-Cookies, pomocou ktorých je možné merať určité parametre pre meranie úspešnosti, ako je zobrazovanie reklám alebo kliknutí užívateľmi. Ak sa dostanete do Flirtfox prostredníctvom reklamy Google, Google Ads uloží do vášho zariadenie súbor cookie. Platnosť týchto cookies zvyčajne vyprší po 30 dňoch. Nie sú určené na osobnú identifikáciu. Ako analytické hodnoty pre tento súbor cookie sa zvyčajne ukladajú nasledujúce informácie: jedinečné ID súboru cookie, počet zobrazení reklamy na umiestnenie (frekvencia), posledný zobrazenie (relevantné pre konverzie po zobrazenie), informácia o odhlásení (označenie, ktoré si užívateľ už neželá) byť oslovený). Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google rozpoznať váš webový prehliadač. Ak používateľ navštívi určité stránky reklamného klienta a platnosť súboru cookie uložené v jeho počítači nevypršala, Google a klient rozpoznajú, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.Každému reklamnému klientovi je priradený iný súbor cookie. Súbory cookie nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok reklamných klientov. My sami nezhromažďujeme a nespracovávame žiadne osobné údaje v reklamných opatreniach uvedených vyššie. Dostávame len štatistická hodnotenia od Googlu. Pomocou týchto hodnotení môžeme rozpoznať, ktorá z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Z používanie reklamného materiálu nedostávame žiadne ďalšie údaje, najmä nemôžeme na základe týchto informácií identifikovať užívateľa.

Vzhľadom k použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov zhromaždených spoločnosťou Google prostredníctvom Google Ads. Pokiaľ je nám známe, Google dostane informácie, že ste vyvolali zodpovedajúca časť Flirtfox alebo klikli na reklamu od nás. Pokiaľ máte užívateľský účet u Google a ste registrovaní, môže Google priradiť návštevu vášmu používateľskému účtu. Aj keď nie ste registrovaní na Google alebo ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že Google vašu IP adresu zistí a uloží.

Google Ads používame pre marketingové a optimalizačné účely, najmä k doručovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné a zaujímavé, k zlepšovaniu prehľadov výkonu kampaní a na dosiahnutie spravodlivého výpočtu reklamných nákladov. To je tiež náš oprávnený záujem na spracovanie vyššie uvedených údajov poskytovateľom tretej strany. Inštaláciu cookies môžete zabrániť odstránením existujúcich cookies a deaktiváciou ukladanie cookies v nastavení vášho webového prehliadača. Pamätajte, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie Flirtfox v plnom rozsahu. Ukladanie cookies môžete tiež zabrániť nastavením svojho webového prehliadača tak, aby blokoval cookies z domény „www.googleadservices.com“ (www.google.com/settings/ads). Radi by sme upozornili, že toto nastavenie bude odstránené, ak odstránite súbory cookie. Okrem toho môžete deaktivovať záujmovo orientovanej reklamy kliknutím na odkaz http://optout.aboutads.info. Upozorňujeme, že toto nastavenie bude tiež odstránené, ak odstránite súbory cookie.

Informácie o tretích stranách: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, o možnostiach nastavenia a námietok a o ochrane údajov nájdete na nasledujúcich webových stránkach Google:

6. Ako sú údaje zverejňované alebo odovzdávané

EasyWeb s.r.o. neodovzdáva osobné údaje užívateľov tretím stranám, pokiaľ k tomu užívateľ nedal svoj súhlas, prenos je vyžadovaný zákonom alebo je povolený zákonom.

6.1. Všeobecné informácie o zverejňovaní osobných údajov

Informácie o používateľovi a ďalšie údaje

EasyWeb s.r.o. môže za účelom plnenia zmluvy odovzdať údaje o zákazníkoch týmto tretím stranám:

Ďalšie zverejnenia

EasyWeb s.r.o. môže zdieľať alebo zverejňovať informácie o zákazníkoch nasledujúcim spôsobom:

6.2. Druh príjemcov údajov

EasyWeb s.r.o. oznámime vaše osobné údaje tretím stranám iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie našich vlastných obchodných účelov (tj. predovšetkým pre poskytovanie služieb, ktoré vám dlhujeme), ak ste k tomu dali súhlas, ak je to v našom oprávnenom záujme urobte to, alebo ak to od nás vyžaduje zákon alebo súd alebo vládne nariadenie.

V rámci spracovania dát spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb. Zvyčajne sa to deje na základe takzvaného spracovanie zmluvy; v ktorom zostávame zodpovední za spracovanie údajov. Každého z týchto poskytovateľov služieb vopred skontrolujeme ohľadom opatrení, ktoré prijali v oblasti ochrany a bezpečnosti údajov, a zabezpečíme tak dodržiavanie zmluvných predpisov na ochranu osobných údajov stanovených zákonom.

Nasledujúce kategórie príjemcov od nás aktuálne dostávajú osobné údaje:

V závislosti od povahy poskytovaných služieb EasyWeb s.r.o. môže tiež používať pridružené spoločnosti ako spracovateľa dát na poskytovanie niektorých alebo všetkých služieb ponúkaných zákazníkovi.

6.3. Tretie krajiny

K prenosu údajov do tretích krajín dochádza, ale iba v súlade s právnymi požiadavkami na prípustnosť. Dátové prenosy do nasledujúcich krajín sú vykonávané v súlade s príslušnými požiadavkami zákonnej prijateľnosti:

Dohodu o ochrane súkromia, rozhodnutie o primeranosti a štandardné zmluvné klauzuly EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej komisie (ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

7. Ako sú dáta spracovávané a používaná na prevenciu a potláčanie falošných profilov, nelegálnych aktivít a spamu a na zabezpečenie integrity a stability aplikácie Flirtfox?

K boju proti falošným profilom, nezákonným činnostiam (podvod, vydieranie, prostitúcia atď.), SPAM (reklama tretích strán) a na zabezpečenie integrity a stability platformy Flirtfox sa osobné údaje používajú nasledovne:

Právny základ

Flirtfox podporuje vyššie uvedené spracovanie dát na základe čl. 6 I písm. f GDPR. Flirtfox má legitímny záujem na tom, aby jeho platforma bola stabilná a bez spamu, porušovanie právnych predpisov a falošných profilov.

8. Ako funguje proces mazania a zálohovanie dát?

Keď je užívateľský profil odstránený (poznámka: nie odstránením aplikácie Flirtfox!) Alebo keď sme zodpovedajúcim spôsobom upozornení, sú všetky zhromaždené údaje užívateľa odstránená alebo anonymizované. Užívateľ môže navyše kedykoľvek sám zmazať jednotlivé dáta v profile alebo nás o to požiadať prostredníctvom príslušného oznámenia.

Z výmazu sú vylúčené údaje, ktoré sa musia uchovávať z dôvodu právnych predpisov, na vykonávanie zmlúv alebo pre plnenie zmlúv s inými užívateľmi. V prípade zmazania teda Flirtfox neodstráni predovšetkým tieto dáta okamžite, ale až po uplynutí určitej doby:

Kedy odstránime dáta, ktoré používateľ zdieľal s ostatnými užívateľmi?

Natierame dáta, ktoré sú verejne prístupné v používateľských profiloch, napr. Profilové obrázky, obrázky vo streamu a profilové údaje čo najskôr podľa vyššie uvedených štandardov.

Nemôžeme jednoducho zmazať informácie, ktoré užívateľ neverejne zdieľal s ostatnými používateľmi v aplikácii Flirtfox, bez toho aby došlo k porušeniu práv ostatných užívateľov. Obsah chatu sa preto zmaže až po tom, čo sa obaja používatelia navzájom vymažú.

Kedy dôjde k vymazaniu?

Odstránenie z produkčných databáz, a teda z rozhrania Flirtfox, je okamžité; môže však trvať až 14 dní, než dôjde k odstráneniu zo všetkých serverových vrstiev, vyrovnávacej pamäte a záložných databáz Flirtfox.Pokud vymazanie nie je možné, budú údaje anonymizované alebo zablokované.

EasyWeb s.r.o. si vyhradzuje právo skontrolovať súbory profilu pred ich odstránením a v prípade potreby ich uložiť, ak existuje podozrenie, že na základe určitých skutočností existuje podozrenie, že sú užívateľské profily používané spôsobom, ktorý porušuje zákon alebo zmluvu. To slúži k ochrane užívateľov služieb EasyWeb s.r.o.

Bez ohľadu na zmazanie údajov vyvolaných zmazaním profilu užívateľa Flirtfox v pravidelných intervaloch automaticky zmaže historické dáta, ktoré už nie sú na plnenie zmluvy vyžaduje (napr. Historické dáta o polohe a dáta IP).

EasyWeb s.r.o. vytvára takzvané zálohy pre zabezpečenie dátových zásob, ktoré sú po 14 dňoch prepísané a tým trvalo odstránené. Ak tieto zálohy obsahujú súbory denníka, budú tiež odstránené. Ak je profil užívateľa úplne odstránený, budú odstránené aj súbory protokolu.

9. Aké opatrenia na zabezpečenie dát sú v Flirtfox zavedená?

EasyWeb s.r.o. berie dôveru používateľov a ochranu dát nesmierne vážne. Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu alebo vyzradenie užívateľských dát, zachovala sa integrita dát a zabezpečilo sa zodpovedajúce použitie informácií, spoločnosť EasyWeb s.r.o. zavádza vhodné fyzické, technické a administratívne postupy na zabezpečenie informácií zhromaždených spoločnosťou EasyWeb s.r.o.

Aby bola zaistená najlepšia možná ochrana dát používateľa, používa aplikácia Flirtfox zabezpečené pripojenie SSL, tj. Dáta sú prenášané v šifrovanej forme medzi servermi a prehliadačom aj medzi servermi a aplikácií.

10. Práva užívateľa: Súhlas a odvolanie, informácie, oprava, vymazanie, prenos

10.1. Súhlas a odvolanie

Registráciou u Flirtfox užívateľ súhlasí so zhromažďovaním, ukladaním a spracovaním svojich osobných údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami. Užívateľ musí pri vytváraní používateľského profilu výslovne deklarovať tento súhlas. Tento súhlas, rovnako ako celý proces vytvárania používateľského profilu, registruje spoločnosť EasyWeb s.r.o.

Užívateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. To možno vykonať odstránením používateľského profilu (nie aplikácia Flirtfox), na určených miestach v aplikácii Flirtfox v rámci užívateľského profilu, alebo zaslaním e-mailu alebo listu:

10.2. Informácie, oprava, vymazanie, prenos

Podľa príslušných zákonov má užívateľ právo na bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré uchováva, a prípadne právo na opravu a / alebo vymazanie alebo prenos týchto údajov.

Na tento účel môže užívateľ kontaktovať napríklad info@flirtfox.com e-mailom.

Užívateľ má tiež právo sťažovať si u dozorného úradu na ochranu údajov ohľadne spracovania vašich osobných údajov aplikácií Flirtfox.

11. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

EasyWeb s.r.o. podľa potreby tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizuje. Na používanie užívateľských údajov sa vzťahuje aktuálna verzia, ktorú nájdete na adrese flirtfox.com/privacy. V prípade zmeny tohto vyhlásenia týkajúce sa vecnej oblasti (napr. Zmena oprávnení, nové funkcie, nová kontaktná osoba atď.) Bude užívateľ informovaný e-mailom na e-mailovú adresu spojenú s užívateľom profil. Pokiaľ užívateľ bude pokračovať v používaní a používanie Flirtfox aj potom, čo tieto zmeny nadobudnú platnosť, súhlasí s tým, že bude právne viazaný revidovanými pravidlami ochrany osobných údajov.

12. Kontaktná osoba na ochranu údajov a povereníka pre ochranu údajov

V prípade otázok týkajúcich sa zberu, spracovania alebo používanie osobných údajov, zverejňovanie, opravy, blokovanie alebo vymazávanie údajov, ako aj odvolanie udelených súhlasov, by mal užívateľ - ak je to relevantné - vymazať svoj užívateľský profil (nie Flirtfox App) alebo ho zmeňte v určených bodoch v aplikácii Flirtfox v rámci užívateľského profile alebo nás kontaktujte e-mailom alebo listom: